banner

Olemme osa tätä maailmaa – ja vastuussa siitä

Nopeasti kasvavana olemme osa yhteiskuntaamme ja ympäristöämme.Käytämme resursseja ympäri maailmaa.Ja kaikkialla maailmassa menestyksemme riippuu ihmisistä.Siksi uskomme: yrittäjyys tarkoittaa vastuuta – sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta.Yhteiskuntavastuupolitiikkamme on se, kuinka otamme tämän vastuun aktiivisesti – ylittämällä lakisääteiset velvoitteemme.

VALMISTETTU HIEKKA LUONNONHIEKAN ASEMME

Nykyaikaista teknistä hiekkaa on kahdenlaisia, luonnonhiekkaa ja koneellisesti valmistettua hiekkaa.Luonnonhiekka on luonnon kiillottamia hiekka- ja kivihiukkasia.Vaikka luonnonhiekan laatu on erittäin hyvä, se on uusiutumaton luonnonvara.

Kierrätys ja vakaa tarjonta

Vaikka luonnonhiekan lähde on laaja, se rajoittuu luonnonhiekkaan, jota ei ole käytetty.Valmistettua hiekkaa voidaan saada murskaamalla käyttämättömiä luonnonkiviä, käytettyjä jätetiilejä ja sementtiharkkoja tai murskattua kiven rikastusrikastusjätteitä, jäämiä, kivilastuja, kivikuonaa, kaivoksen rikastusjätettä jne. Voidaan sanoa, että koneella valmistettu hiekka on kierrätettävä luonnonvara. laaja valikoima lähteitä.

Vähennä kustannuksia ja paranna suorituskykyä

Valmistettu hiekka voi vähentää epäpuhtauksia ja parantaa valmiiden hiekka- ja soratuotteiden laatua seulonnan ja puhdistuksen avulla.Lisäksi koneellisesti valmistetulla hiekalla on yleensä epäsäännöllinen hiukkaskoko ja karkea pinta.Kun sementtiä käytetään sitomiseen muihin rakenteisiin, koneellisesti valmistetun hiekan tarttuvuus on yleensä parempi ja tuloksena oleva sementti on puristuvampaa.

Valmistetulla hiekalla on laaja valikoima lähteitä ja se voidaan kierrättää.Siksi markkinahinta tonnilta on 20-45 rmb alhaisempi kuin luonnonhiekan.Valmistetun hiekan käytöllä on parempi suorituskyky ja alhaisemmat kustannukset.

21212
1.1

Valmistettua hiekkaa luonnonhiekan sijaan

21

KIERRÄTÄ & KESTÄVÄ KEHITYS

Mekaaniset biologiset käsittelylaitokset käyttävät raaka-aineena kiinteää yhdyskuntajätettä, kaupallista jätettä ja teollisuusjätettä.Tavanomaisessa prosessissa jätteet seulotaan ja lajitellaan ja kaikki arvokkaat materiaalit hyödynnetään tai käytetään energiantuotannossa.

sdsd

VAMMAISTEN UUDELLEENPALVELU

Tällä hetkellä yhteiskunta on panostanut enimmäkseen vammaisten koulutukseen heidän toimintakykynsä parantamiseksi, mutta ei ole panostanut työllistymisympäristön parantamiseen ja työllistymisen tukemiseen, mikä on helppo saada kaksinkertainen tulos puolella vaivalla.

Välittämisen näkökulma ei ole ihmisarvo, hyvä löytää ja tunnistaa kykynsä, voimaantuminen on.

HIILIEN NEUTRALITEETTI JA PÄÄSTÖHUIPKI

Vastaa aktiivisesti vihreän energian säästöön ja käynnistä yksimoottorinen hiekkavalmistuskone, energiankulutus putoaa 36,5 % ,tarjoaa askel hiilineutraaliuden ja päästöjen huippuun.

NAAMIO

Alan rakennustyömaalla vallitsevan pölyympäristön ja nykyisen covid-19:n leviämisen vuoksi tarjoamme loppuasiakkaille tarvittaessa reagoivan maskisuojauksen.